tr
ANTALYA

Uygarlık yoluna, tüm dünyada en eski insan yerleşmelerinden biri sayılan Karain Mağarası ile çıkan Antalya yöresi, uygun iklim koşulları, zengin bitki ve hayvan varlığı, bölgenin uzak yakın ötelerinden gelen kültürlere ev sahipliği yaptı. Anadolu’nun güneybatısında bugün kendi adıyla anılan Antalya Körfezi’nin antik çağdaki adı Pamphylia Körfezi idi. Antalya, körfez çevresindeki Side, Aspendos, Perge, Phaselis gibi kentlerden çok sonra kurulmasına karşın, korunaklı limanı ve iç bölgelere görece kısa ve kolay ulaşım sağlayan dağ geçitleri gibi doğal avantajları sayesinde hızla gelişti.

 

Eski çağın yukarıda sayılan anlı şanlı kentleri peş peşe sönerken Antalya, varlığını gelişerek sürdürdü ve giderek salt körfezin değil, Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki en önemli merkez kenti haline geldi. 20. yüzyılın ikinci yarısında giriştiği turizm hamlesi, sonuçlarını kısa sürede verdi; sahip olduğu doğal çevresi, tarih zenginliği ve hayranlık uyandıran tesisleri ile Antalya, dünyada adı en çok duyulan turizm kentleri arasında yer almaktadır.

(Kaynak ve Antalya ile ilgili ayrıntılı bilgi: www.antalyadestination.com) 

Antalya Event Takviminden Seçmeler:
EXPO 2016
"Gelecek nesiller için yeşil dünya sloganlı EXPO 2016 Antalya'da yer alacak.
http://www.expo2016antalya.org.tr/

Ayrıntılı bilgi: http://www.antalyadestination.com/tr sayfasında bulunan Etkinlik Takviminde bulunmaktadır.