ru
НОВОСТИ XANADU

Подпишитесь на получение рассылки «Новости Xanadu» и всегда будьте в курсе всех новых событий отелей Xanadu. Для этого Вам просто необходимо заполнить анкету ниже. Благодарим Вас за проявленный интерес.

 

 

Имя
Фамилия
э-почта
Язык
Город
Страна
Адрес

 

Bu E-posta formunun doldurulmasıyla tarafınızca güncel ve doğru şekilde aktarıldığı varsayılan verileriniz, iletişim, haber ve pazarlama süreçlerinin sağlanması amacıyla işlenecek, veri işleyen iş ortaklarımıza bu süreçlerin sağlıklı ve güvenli yürütülmesini temin için aktarılacaktır. Bu bağlamda bilinmesinde fayda olacağı üzere, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinin işletilmesi veri işleyen olan Ayset Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. tarafından yerine getirilmekte olup Ayset veri işleyen olarak gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almaktadır.