en
XANADU® NEWSLETTER

Sign in to our Newsletter and always be up to date about what's going on at Xanadu Hotels. Simply fill in the below form. Thank you for your interest.

 

 

Name
Surname
E-Mail Address
Language
City
Country
Address

 

Bu E-posta formunun doldurulmasıyla tarafınızca güncel ve doğru şekilde aktarıldığı varsayılan verileriniz, iletişim, haber ve pazarlama süreçlerinin sağlanması amacıyla işlenecek, veri işleyen iş ortaklarımıza bu süreçlerin sağlıklı ve güvenli yürütülmesini temin için aktarılacaktır. Bu bağlamda bilinmesinde fayda olacağı üzere, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesinin işletilmesi veri işleyen olan Ayset Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. tarafından yerine getirilmekte olup Ayset veri işleyen olarak gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almaktadır.